Navarathri

Home 5 Gallery 5 Navarathri

Gallery

Navarathri

Navarathri 2023

Navarathri 2022

Sunday 25-9-2022
Vocal – Dr.Suchetan Rangaswamy
Violin – Smt.Sindhu Suchethan
Mridanga – Sri.Anoor R Dattatreya Sharma
Ghata – Sri.Utham Shantaraju

Monday 26-9-2022
Vocal – Smt.Krithika Srinivasan
Violin – Sri.Deepak Murthy
Mridanga – Sri.Kaushik Sridhar

Thursday 29-9-2022
Vocal – Sri.Rahul Ravindra
Violin – Sri.R Karthikeya
Mridanga – Sri.B S Anand

Navarathri 2021

Navarathri 2020

Navarathri 2019

Navarathri 2018

Navarathri Concerts

6-10-2021 Wednesday

Vocal-Sri.K S Giridhar
Violin-Sri.B K Raghu
Mridanga-Sri.K V Ravishankar Sharma

7-10-2021 Thursday

Vocal-Sri.K Ramesh
Violin-Sri.Nagaraj Mandya
Mridanga-Sri.Anoor R Dattatreya Sharma
Ghata-Sri.B S Raghunandan

8-10-2021 Friday

Vocal-Smt.K J Srilakshmi
Violin-Sri.Mathur Vishwajith
Mridanga-Smt.Ranjani Venkatesh

9-10-2021 Saturday

Vocal-Sri.T S Pattabhirama Pandit
Violin-Smt.Charulatha Ramanujam
Mridanga-Sri.H S Sudhindra
Ghata-Sri.G Omkar Rao

10-10-2021 Sunday

Vocal-Smt.Anjali Sriram
Violin-Sri.Shankar Rajan
Mridanga-Sri.Phanindra Bhaskara

11-10-2021 Monday

Flute-Smt.Vani Manjunath
Violin-Smt.Prema Vivek
Mridanga-Sri.S Anirudh Bhat
Morsing-Smt.Bhagyalakshmi Krishna

12-10-2021 Tuesday

Veena-Kum.Aishwarya Manikarnike
Mridanga-Sri.B J Shrinivas
Ghata-Sri.Utham Shantaraju

13-10-2021 Wednesday

Vocal-Sri.C S Shyam Prasad
Violin-Sri.Krithik Kaushik
Mridanga-Sri.S Ashok

14-10-2021 Thursday

Vocal-Smt.Sumitra Nitin
Violin-Smt.Nalina Mohan
Mridanga-Sri.Abhiram Nitin

15-10-2021 Friday

Vocal-Kum.Hrishitha Kedage
Violin-Kum.R Varalakshmi
Mridanga-Sri.Dasharathi R Kashyap
Morsing-Chi.K M Likith